Privacyverklaring

Privacyverklaring By Studio Sparkle

By Studio Sparkle hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

By Studio Sparkle, gevestigd aan Hagenkampweg Noord 68 5616 TA Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

By Studio Sparkle verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website). Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens heb verkregen van een van onze opdrachtgevers wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Eventueel andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die we verwerken door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten. Deze gegevens gebruiken we om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. De gegevens worden tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kimberly@bystudiosparkle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom By Studio Sparkle jouw gegevens nodig heeft

By Studio Sparkle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie (bellen of e-mailen) over de opdracht
 • Uitvoering geven aan de opdracht
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van de betaling 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

We maken gebruik van een portfolio op onze website en onze social media kanalen om eerder werk aan potentiële opdrachtgevers te laten zien. Hierin verwerken we mogelijk jouw foto’s, (bedrijfs)naam en social media-account tenzij jij bij het aangaan van de overeenkomst hier bezwaar tegen hebt gemaakt.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken we jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar ons. Recensies over onze diensten kunnen op de website van By Studio Sparkle worden geplaatst uit commercieel belang. Deze worden verwijderd zodra ze niet meer representatief zijn onze dienstverlening(en) of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Hoe lang By Studio Sparkle gegevens bewaart

By Studio Sparkle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

De resultaten (bijvoorbeeld foto’s) voortvloeiend uit onze samenwerking worden opgeleverd via een downloadlink (WeTransfer of online gallery). Bestanden worden voor een onbeperkte tijd bewaard. De bewerkte, opgeleverde bestanden zowel op een externe harde schijf en in de cloud dienst Dropbox. De onbewerkte RAW bestanden worden bewaard op een externe harde schijf. Het bewaren van foto’s betreft een extra service waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

By Studio Sparkle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van By Studio Sparkle) tussen zit. 

Delen met anderen

By Studio Sparkle geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van By Studio Sparkle worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. By Studio Sparkle gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website, door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Er bestaan verschillende soorten cookies. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit (functionele cookies). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Studio Sparkle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kimberly@bystudiosparkle.nl. By Studio Sparkle zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

By Studio Sparkle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • De website van By Studio Sparkle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Alle personen die namens By Studio Sparkle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door By Studio Sparkle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met By Studio Sparkle op via kimberly@bystudiosparkle.nl

Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring. Daarom adviseren we deze regelmatig te raadplegen. Als je vragen en/of een klacht hebt over deze verklaring of de wijze waarop By Studio Sparkle jouw gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar kimberly@bystudiosparkle.nl.   

By Studio Sparkle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens 

By Studio Sparkle is als volgt te bereiken:

Kimberly de Ley
E-mailadres: kimberly@bystudiosparkle.nl